Missioon

“Heegel” missiooniks on tuua inimesteni heegeldamise lõpmatud võimalused ning populariseerida taaskasutust ja jätkusuutlikkust. Rõhuasetus on looduslikel vahenditel ja materjalidel. Soovime edasi kanda rahvuslikke käsitöö traditsioone ja seda kaasajastatud ning mängulises võtmes.

Filosoofia

“Heegel” põhiväärtusteks on kvaliteetne ning keskkonnasäästlik toode, kliendimugavus, paindlik ja kiire tarne, mõistlik maksumus ning personaalne lähenemine.

Visioon

“Heegel” visiooniks on heegeldamise tutvustamine läbi isetegemise rõõmu, pakkudes vajalikke tarvikuid mugavalt ühest kohast eesmärgiga tuua käsitöö rohkemate inimesteni.

Lähenemine

Eesti kultuuri osa on käsitöö – käsitöö sisaldab endas kultuuri kandmist ning peenmotoorika arendamist olles seejuures käelist tegevust populariseeriv. Lisaväärtusena pakub tänapäeva kiires maailmas enesesse vaatamise võimalust, aidates hoida meie vaimset tervist. Soov on läbi mänguasjade tuua heegeldamist ka lasteni ja noorteni, pakkudes inimestele isetegemise rõõmu.

Erilised tänud nende aja ning pühendumuse eest Heegli arendamisel kuuluvad Linda Liisile, Mariliile ning Georgile.

Heegeldamise lõpmatud võimalused!